Funkcije pneumatika

Pneumatik predstavlja jedan od najvažnijih delova bilo kog vozila ali ovu činjenicu često zaboravljamo ili smatramo da je bespotreban trošak svake sezone. Pored osnove na kojima funkcioniše vaše vozilo ima još par funkcija koje su veoma važne. Kako je u stalnom kontaktu sa podlogom, glavni zadatak gume je odžavanje pravca, upravljivost i stabilnost koja pruža vozilu. Svaki pneumatik i svako vozilo imaju propisani pritisak, koji je prepisao proizvođač, kako bi se najbolje karakteristike izvukle iz pneumatika.

Pneumatik ("guma") je u osnovi elastično telo ispunjeno vazduhom koje povezuje vozilo sa tlom. Osnovne funkcije se mogu nabrojati kao:

Sposobnost nošenja tereta
Sposobnost amortizacije
Prenos snage (trakcija)
Prenos upravljanja
Sposobnost održavanja na podlozi

Ove karakteristike ne smeju da se menjaju tokom eksploatacionog veka pneumatika. Osim toga pneumatik mora da nas sigrno nosi preko što većeg broja kilometara. Osim ovih osnovnih zahteva od modernih pneumatika očekuje se još jedan niz ne manje važnih
osobina:

Mali otpor kotrljanja
Nizak nivo buke
Mogućnost opravke, protektiranja, narezivanja
Sposobnost podnošenja velikih brzina uz visok komfor

 

Pogon kao od karakteristika pneumatika.

Kako je u direktnom kontaktu sa podlogom, guma prenosi obrtaje motora na asfalt. Dodirna površina koja je u direktnom kontaktu sa podlogom, zadužena je za prenos snage, ubrzanja i kočenja.Procitajte nas tekst ozimskim gumama i naucite sve o razlikama u karakteristikama prijanjanja guma u zavisnosti od vremenskih uslova i temperature.

 

Pretraga guma
Širina:
Visina:
Profil:
Proizvođač:
Vrsta:
Sezona:
 
Aktuelne vesti