Kako zameniti gumu (približno 30 min)?

Ako s nekom od guma nešto nije uredu, najpre morate misliti na sigurnost. Ako vozilo stoji, ne pokušavajte ga voziti jer tako ugrožavate svoju sigurnost i sigurnost ostalih učesnika u saobraćaju.

Ako dođe do problema u vožnji, npr. do neočekivanog i nenadanoga krivudanja odmah pokušajte smanjiti brzinu (najbolje do kraja stati ili smanjiti brzinu na 10 km/h) i skloniti se s kolovoza. NE menjajte gumu na zaustavnoj traci jer ćete tako ugroziti vlastitu sigurnost. Pronađite najbliži telefon i pozovite pomoć.

Počnimo s radom

Ako ste upalili svetla upozorenja, motor je ugašen i menjač u praznom hodu, ručna kočnica aktivirana - spremni ste se za posao. Počnimo od početka. Gume ne možete promeniti, morate zameniti kompletan točak. Ali ne brinite, nije tako teško kako se možda u prvi čas čini.

  1. Važno je da svi putnici izađu iz vozila kako biste smanjili težinu, a onda pripremite rezervni točak. Potrebni alati moraju biti sastavni deo opreme vozila. Pogledajte u priručnik šta sve imate i kako se koristi.
  2. Ako imate čelične naplatke, najprije odstranite poklopac na točku koji menjate. Nakon toga otpustite matice točka za pola kruga (ključem koji je sastavni deo opreme vozila). Ako ne ide rukom, pomognite težinom svoga tela.
  3. Namestite dizalicu ispod vozila kod mesta za dizanje najbliže točku koji se menja (gde se nalazi tačka za dizanje opisano je u priručniku vozila). NE postavljajte dizalicu na način da postoji mogućnost za njeno rušenje. Sada ste spremni podići vozilo.
  4. Kad se vozilo počne odizati od tla namestite rezervni točak ispod vozila kao osigurač u slučaju da dizalica popusti. To se može dogoditi i na ravnom i zato se NIKADA ne smete podvlačiti pod vozilo. Kada se točak odvojio od podloge, odvrnite matice dijagonalnim redosledom, te ih skinite i spremite na sigurno mesto da ih ne izgubite.
  5. Odstranite točak i položite ga pod vozilo. Potom uzmite rezervni točak i namestite ga na mesto onoga kojega ste upravo skinuli. Namestite matice obrnutim redosledom od prvobitnog skidanja. Zategnite matice samo toliko koliko možete rukom.
  6. Spustite dizalicu tako da točak dotakne tlo. Potom ključem čvrsto pritegnite matice. Izvadite točak ispod vozila i do kraja spustite vozilo. Na kraju izvadite dizalicu i do kraja pritegnite matice.

 

 

Izvor: Goodyear
Napomena: Informacije su preuzete sa internet adrese kompanije Goodyear u cilju opšteg informisanja kupaca.
Pretraga guma
Širina:
Visina:
Profil:
Proizvođač:
Vrsta:
Sezona:
 
Aktuelne vesti