Skladištenje pneumatika

Uslovi i način skladištenja (lagerovanja) pneumatika značajno utiču na njihov kvalitet i
eksploatacioni vek. Pneumatici se skladište u zatvorenim prostorijama bez direktnog uticaja sunčeve
svetlosti, jakog veštačkog osvetljenja, bez uticaja toplote, ozona i ugljovodonika. Od izuzetne
važnosti je da prostorija bude suva i provetravana da bi se izbeglo stvaranje vlage i kondenzacija.
Temperatura u prostoriji mora biti manja od 35°C, a bilo bi dobro kada bi bila niža i od 25°C.


Ukoliko su automobilske gume bile izložene niskim temperaturama duže vreme pre montiranja na
vozilo trebalo bi ih zagrejati na oko 20°C. U skladištu ne sme biti generatora ozona, fluorescentne
lampe, električni motori ili oprema koja izaziva električna pražnjenja.

Takođe ne smeju se u skladištu
držati ni goriva, maziva, rastvarači, kiseline, i sl.
Ukoliko se pneumatici lageruju na kraći vremenski period (do četiri nedelje) mogu se lagerovati
jedna preko druge na drvenoj paleti ali ne preko 1,2m visine. Posle četiri nedelje donju gumu
premestiti na vrh i obrnuto.

Kod dugotrajnog lagerovanja pneumatike treba držati poređane uspravno na posebnim regalima gde
je prva polica udaljena bar 10cm od tla. Da bi sprečili deformacije jednom mesečno ih treba
zaokrenuti za mali ugao.
Da bi se štetni uticaj lagerovanja pneumatika sveo na minimum poželjno je da se autogume ne
skladište na duži vremenski period, odnosno treba u skladištu ostavljati one gume koje su poslednje
proizvedene i dopremljene.

 

Pretraga guma
Širina:
Visina:
Profil:
Proizvođač:
Vrsta:
Sezona:
 
Aktuelne vesti