Tip pneumatika

Određuje pravilnu upotrebu pneumatika. P (ili ako nema slova) znači da se radi o pneumatiku za putnička vozila. LT znači da je namenjen lakim teretnim vozilima.

 

Širina pneumatika

Širina pneumatika od bočnog zida do bočnog zida izražena u milimetrima Ovaj pneumatik je širok 215 milimetara.

 

Profil pneumatika

Odnos između visine i širine poprečnog preseka pneumatika. 65 znači da ta visina predstavlja 65% širine pneumatika.

 

Konstrukcija

Govori kog tipa je konstrukcija pneumatika. "R" označava radijalnu konstrukciju, a odnosi se na kordne uloške. Navedeni kordni ulošci su slojevi tkanine koja čini kostur pneumatika i pružaju se radijalno od noge do noge pneumatika. "B" znači da pneumatik ima dijagonalnu konstrukciju, tj. da se kordni ulošci pružaju od noge do noge dijagonalno preko pneumatika, a slojevi uložaka su postavljeni u naizmeničnom smeru da jedan drugog ojačavaju.

 

Prečnik naplatka

Širina naplatka od jednog kraja do drugog. Prečnik ovog naplatka je 15 inča.

 

Indeks nosivosti

Označava najveće opterećenje u funtama koje pneumatik može da podnese pri pravilnom pritisku u pneumatiku. Vrednost najvećeg opterećenja naći ćete na bočnom zidu u funtama i kilogramima.

 

Indeks brzine

Označava najveću dozvoljenu brzinu vožnje za taj pneumatik. H znači da je najveća radna brzina pneumatika 210 km/h (130 milja/h) Ova oznaka se odnosi samo na kapacitet u brzini vožnje pneumatika i NE PREPORUČUJEMO da prekoračite zakonom određena ograničenja brzine; uvek poštujte ograničenja brzine.

 

DOT

Oznaka DOT znači da pneumatik ispunjava važeće standarde sigurnosti koje određuje Ministarstvo transporta SAD (DOT). Pored ove oznake nalazi se identifikacioni odnosno serijski broj pneumatika - kombinacija cifara i slova duga do dvanaest mesta.

 

UTQG

To je skraćenica za jedinstveno razvrstavanje pneumatika po kvalitetu (Uniform Tire Quality Grading), sistem određivanja kvaliteta razvijen u američkom Ministarstvu transporta (DOT). Za više informacija o UTQG pogledajte 'Klase pneumatika'.


Izvor: Goodyear
Napomena: Informacije su preuzete sa internet adrese kompanije Goodyear u cilju opšteg informisanja kupaca.
Pretraga guma
Širina:
Visina:
Profil:
Proizvođač:
Vrsta:
Sezona:
 
Aktuelne vesti