Koliko vazduha je potrebno u pneumaticima?

Odgovarajući pritisak je jedina važnija stvar u vezi sa pneumaticima o kojoj treba voditi računa. Pritisak naveden na bočnom zidu pneumatika je njegov NAJVEĆI radni pritisak. To ne mora biti i preporučen pritisak za vaše vozilo. Što se tiče pritiska u pneumatiku, uvek poštujte preporuku proizvođača vozila. Možete ga naći u priručniku za vozilo, na rubu vozačevih vrata, na stubu vrata ili na vratancima kasete na instrument tabli. Uvek merite pritisak kad su pneumatici HLADNI, kad je auto prešao manje od dva kilometra ili najmanje jedan sat posle vožnje. Upotrebljavajte kvalitetan merač pritiska. Napomena: Za radijalne pneumatike je normalno da pri pravilnom pritisku imaju blago izbočen bočni zid. Proveravajte pritisak svakih nekoliko nedelja, pre svakog dužeg puta ili ako prevozite težak teret. I nikako ne zaboravite rezervni pneumatik. Prodavac pneumatika Goodyear odgovoriće vam na svako pitanje koje bi moglo da vam padne na pamet u vezi sa pritiskom u pneumaticima.
 

Centriranje pneumatika

Neuravnoteženi pneumatici izazivaju vibracije koje zamaraju vozača i mogu da prouzrokuju brzo i neravnomerno habanje pneumatika, a takođe i nepotrebno habanje vešanja vašeg vozila. Pneumatike treba centrirati prilikom prve montaže na točkove ili prilikom montaže posle popravke. Već na prve znake tresenja ili vijuganja treba proveriti da li su pneumatici pravilno centrirani.

 

Rotacija pneumatika

Mada je većina vozača sposobna da sama rotira pneumatike na svom vozilu, brže je, jednostavnije i sigurnije ako se taj posao poveri stručnjaku. U knjižici sa tehničkim podacima vašeg vozila naći ćete pravilnu šemu i terminski plan rotacije pneumatika. Ako terminski plan nije naveden, važi opšte pravilo da se rotacija izvodi na svakih 8.000 do 10.000 pređenih kilometara.
 

Popravka pneumatika

Popravke pneumatika mogu da izvode samo odgovarajuće osposobljeni vulkanizeri. Pravilna popravka obuhvata demontažu pneumatika sa naplatka, detaljan pregled oštećenja i začepljavanje probušenih mesta, koja su u dozvoljenim granicama, krpom za popravke i čepom.
 

Izvor: Goodyear
Napomena: Informacije su preuzete sa internet adrese kompanije Goodyear u cilju opšteg informisanja kupaca.
Pretraga guma
Širina:
Visina:
Profil:
Proizvođač:
Vrsta:
Sezona:
 
Aktuelne vesti