Asimetrična šara

Guma koja ima naspramne strane šare gazeće površine različite. U rubrici tipovi šara je ovo detaljno objašnjeno.

Akvaplaning (hidroplaning)

Akvaplaning (hidroplaning), predstavlja pojavu koja se može dogoditi u toku vožnje na mokrom putu kada vozilo svojom težinom ne može da istisne vodu ispod gume. Pošto je ispod gume i podloge tanak sloj vode, vozilo proklizava.

All-season gume

Gume za sve sezone. Auto gume za vožnju u svim vremenskim uslovima.

Balansiranje

Balansiranje točkova je aktivnost kojim se uravnotežuju mase točkova na različitim stranama iste osovine dodavanjem olovnih tegova na felnu.
 

Bočni zid gume

ili bočnica je bočni deo gume. Tanji je od protektora i osetljiviji je na oštećenja. Na njemu se nalaze oznake guma.

Brzinski indeks

Predstavlja slovnu oznaku na gumi koja označava maksimalnu dozvoljenu brzinu.

Centriranje (reglaža) trapa

Centriranje trapa se sastoji od podešavanja uglova točkova tako da su oni normalni na podlogu (horizontalu) i međusobno paralelni. Svrha ovog podešavanja je povećanje trajnosti gume i bolje držanje pravca automobila na ravnom putu.

Dezen gume (šara)

se sastoji od kanala kojima je ispresecan protektor. Kanali služe za odvođenje vode i obezbeđuju bolje prijanjanje na mokroj podlozi. Od vrste podloge zavisi i izbor šare:

Prilikom izbora šare obratite pažnju na preporuke proizvođača, za koje podloge i ostale uslove vožnje su predviđeni pojedini dezeni.

Datum proizvodnje

je označen na bočnom zidu gume iza serijskog broja DOT. Proizvođači su prihvatili kao standard za označavanje 4 cifre koje predstavljaju nedelju i godinu proizvodnje. Npr. oznaka 0201 znači da je guma proizvedena u drugoj nedelji 2001. godine.

Dijagonalne gume

vrsta guma kod kojih su niti korda karkase namotani dijagonalno pod uglom od 30-40 stepeni u odnosu na uzdužnu osu gume.

DOT

ovaj simbol oznаčava usaglašenost proizvoda sa bezbednosnim standardom US Department of Transportation. Najznačajniji podatak u okviru DOT oznake sadžan je u poslednje 3 ili 4 cifre i označava datum proizvodnje. Na primer: DOT 1405 = proizvedeno u 14. nedelji 2005. godine. Prilikom kupovine obratite pažnju na ovaj podatak
 

Karkasa

ili telo gume je osnovni deo gume koji obezbeđuje čvrstoću i elastičnost gume. Sastoji se iz više slojeva tkanine koja može biti izrađena od različitih tipova vlakana (korda).

Kord

gumirana vlakna tkanine od kojih se sastoji karkasa. Mogu biti tekstilna, viskozna, poliamidna ili čelična. Procesom vulkanizacije vlakna korda su gumirana i međusobno slepljena.

Niskoprofilne gumev

termin koji opisuje gume sa niskim odnosom visine bočnog zida i širine gazećeg sloja (npr. 295/ 25 R 22).

Ply rating

označava maksimalno opterećenje pri propisanim uslovima eksploatacije i pritisku u gumama. Nema veze sa brojem platana koji čine gumu, kao što se često navodi.

Peta (stopa)

je zadebljani obruč ojačan čeličnom žicom koji naleže na felnu i obezbeđuje prijanjanje i zaptivanje gume.

Protektor gume

je spoljni deo gume koji je u stalnom kontaktu sa podlogom. Načinjen je od čvrste gume veoma otporne na habanje.

Pneumatik - (guma)

je spoljni elastični deo točka koji je u stalnom kontaktu sa podlogom. Gume se pune vazduhom pod pritiskom, a u novije vreme i azotom. Danas su u upotrebi većinom tubeless gume (bez unutrašnje gume).

Radijalne gume

vrsta guma kod koje su niti korda karkase namotane radijalno, od ruba do ruba gume. Danas se na putničkim automobilima koriste skoro isključivo radijalne gume. Prednosti radijalnih guma je što su otpornije na udare prilikom nailaska na neravnine na putu, a potrošnja goriva u odnosu na dijagonalne je manja za oko 10%.

RF ili XL

(ReinForced ili eXtra Load) Ovo su specijalno ojačane gume. One mogu nositi veća opterećenja nego obične gume istih dimenzija, ali zahtevaju veći pritisak. Ove oznake se nalaze na bočnom zidu gume.

Rotacija guma

prebacivanje guma sa jedne pozicije na drugu kako bi se povećala trajnost gume i smanjilo habanje.

Serija

broj koji označava proporcionalnost (aspect ratio npr. serija 50).

Simetrična šara

Simetrična šara je ista duž cele površine gazećeg sloja, obe polovine šare su iste.

Temperature indikator

Pokazuje koliko su gume otporne na porast temperature. "A" je najviša, a "C" najniža ocena.

Treadwear

Treadwear je relativni indikator potrošnje gazećeg sloja gume koji pokazuje koliko će jedna guma (šara) trajati duže od druge pri istim uslovima korišćenja. Npr. guma čiji je TW rejting 200, trajaće duplo duže od one sa rejtingom 100. Ali, to nije garancija da će ta guma preći određeni broj kilometara. TW vrednosti se kreću od 60-600 i podeljene su u 20 grupa (60,80,100,...580,600).

Tubeless

gume bez unutrašnje gume punjene vazduhom pod pritiskom. Bezbednije su od guma sa unutrašnjim gumama jer u slučaju da se probuše vazduh iz njih ističe sporije tako da vozilo ne skreće sa pravca kretanja.

Tubetype

gume sa unutrašnjom gumom. Sve manje u upotrebi.
 
Pretraga guma
Širina:
Visina:
Profil:
Proizvođač:
Vrsta:
Sezona:
 
Aktuelne vesti